June 2012

New and Old News

Friday, June 22, 2012 · 4 comments

Another bunch of updates of the last two months: במהלך חודש מאי התקיימה תערוכת הדפסים מתוך “ברונו” בחנות הספרים המקסימה סיפור פשוט. בערב הפתיחה קראנו את הספר בעברית, תרגום לא מושלם למילים של נדיה טרנובה, אבל זה מה יש כרגע. היה שווה, היה מרגש לראות אנשים מגיבים לסיפור, לטקסט ולאיור יחד כדבר שלם, לסימביוזה הזו […]

{ 4 comments }