December 2012

סוניה

Sunday, December 30, 2012 · 4 comments

“ופעם, זכרה, ניסתה לחבוט באוזניה שלה על זה שרימתה את עצמה במשחק קרוקט ששיחקה נגד עצמה, כי הילדה המוזרה הזאת אהבה מאוד להעמיד פנים שהיא שני בני אדם. ‘אבל עכשיו’, חשבה אליס המסכנה, ‘אין טעם להעמיד פנים שאני שתיים! הרי בקושי נשאר ממני מספיק לאדם הגון אחד!”                 […]

{ 4 comments }